top of page
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • NPA_Icon_transparent
  • EU_Icon_transparent

EN | FI | DK | GL

Aidosti kansainvälinen AMK, jolla on myös vahva alueellinen ja kansallinen profiili. Kansainvälinen oppimisympäristö, jossa on noin 2000 opiskelijaa ja 230 eri alan asiantuntijaa, toimii kompaktilla kampusalueella Kajaanissa. Kamk on profiloitunut vahvasti nuorten oman osaamisen ja yrittäjyyden kehittäjänä. 

Palkittu Pohjois-Irlantilainen koulutus- ja kehitysprojekteihin erikoistunut yhtiö, joka on suunnitellut ja toteuttanut lukuisia nuorten elämää parantaneita luovia ratkaisuja maailman haastavimmissa ympäristöissä jo yli 20 vuotta. Advantage on alueensa johtava nuorten yrittäjyyteen erikoistunut yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon toimija.

Valtion omistama yrityskehitysyhtiö Nuukissa, Grönlannissa , joka edistää ja kehittää alueen liiketoimintamahdollisuuksia, yrittäjyyttä, innovaatioita, kasvua ja kansainvälisyyttä. Lisäksi Greenland Business hallinnoi julkisia yritystukia ja tuotekehitysavustuksia. 

Lapin AMK on olosuhteiden sankari, esimerkki siitä miten menestytään olosuhteiden ansiosta, ei niistä huolimatta.Tästä kokemuksesta kertyy tietoja, taitoja ja elinvoimaa jaettavaksi myös toisille. Pohjoisuudelle on kysyntää muuallakin.
Ammattikorkeakoulussa on kuusi koulutusalaa joita johdetaan ja kehitetään neljänä osaamisalakokonaisuutena. Ammattikorkeakoulun ylläpito-organisaatioksi on perustettu Lapin ammattikorkeakoulu Oy.

Communities Creating Jobs - paikallisten yhteisöjen muodostama liike, joka toiminnassaan hyödyntää moninaisia keinoja luodakseen työllistymismahdollisuuksia ympäri Irlantia. Etsii yhteisöissä tapahtuvan positiivisen toiminnan avulla keinoja työttömyyden ja poismuuton selättämiseen.

Voluntary Action Orkney tukee vapaaehtoistoimintaa ja sosiaalisia yrityksiä Orkneyn saarilla, antamalla näille tietoa ja käytännön neuvoja. Tavoitteenaan kehittää osallistuvia, osaavia ja kehittyviä yhteisöjä. VAO on osa UK:ssa toimivaa vapaaehtoistoimijoiden verkostoa, joka tukee yhteiskunnallisten yritysten syntyä ja kehittymistä sekä yhdyskuntasuunnittelua.

KVEIKJA on Islannin johtava sosiaalisen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden promoottori. Pyrkimyksenä on edistää tietoisuutta, tarjota kehittymismahdollisuuksia, sekä tukea alan koulutusta ja tutkimustyötä. Kveikja rakentaa myös toimialan kansaivälisiä verkostoja, isännöimällä konferensseja ja tapahtumia.

Färsaarten Yliopisto tukee Färsaarten yhteisön etuja tukemalla tieteellistä tutkimusta ja menetelmiä. Toiminnan ytimessä on tutkimus, opetus ja oppiminen, sekä avoin yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin kanssa.

Cold Climate Innovation Yukon keskittyy kylmän ilmaston teknologian kehittämiseen, kaupallistamiseen ja vientiin. Stimuloimalla taloudellista kehitystä innovaatioiden kaupallistamisen avulla. Tukemalla innovaatioiden rahoitusta, projektisuunnittelua ja hallinnointia, yritystoiminnan kehittämistä sekä antamalla markkinointi ja patentti neuvontaa.

Business Kitchen Oulu on liiketoimintamahdollisuuksien  tunnistamiseen, kehittämiseen ja kasvattamiseen tarkoitettu avoin  kokous ja oppimisympäristö Oulussa, joka tarjoaa tähän sopivat toimitilat ja  verkostot, ja  järjestää myös erilaisia tapahtumia. Päämääränä on helpottaa ideoiden muuttamista liiketoiminnaksi.

Coompanion Sverige - on 25 paikallisen Coompanion organisaation kattojärjestö, joka rakentaa ja kehittää yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja osuuskuntatoiminnan näkyvyyttä ja toimintaedellytyksiä kansallisella tasolla Ruotsissa. Se tarjoaa neuvoa, räätälöityä tietoa, koulutusta ja palveluita kaikille, jotka haluavat aloittaa osuuskuntatoimintaa, ja auttaa pääsemään ideasta onnistuneeseen yrittäjyyteen.

Innovation Center Iceland on Islannin johtava start-up ja kasvuvaiheiden liike -ja tuotekehitystoimintapalveluiden instituutti. Parantaen Islantilaisten yritysten kilpailukykyä, rakentaen kansainvälisiä verkostoja ja tukien innovaatiotoimintaa. Se tarjoaa pk-yrityksille palveluita koulutusta, sekä julkaisee erilaisia yrittäjyyden ja markkinoinnin oppaita.

Intotalo on kouluttanut tuhansia pk yritysten, kansainvälisten - ja pörssiyhtiöiden avainhenkilöitä. Se on toteuttanut lukuisia yritysvalmennusohjelmia vuodesta 2001 lähtien. Kaikki kouluttajat ovat itse yrittäjiä tai kokeneita kouluttajia, jotka tuntevat liike-elämän ja sen pullonkaulat. Intotalo on Suomessa kansallisen tason toimija, joka on tunnettu innostavasta ja kannustavasta tavastaan toimia.

Luulajan Teknillinen Yliopisto on Pohjoismaiden pohjoisin teknillinen yliopisto. Sillä on toimintaa neljällä kampuksella Luulajassa, Kiirunassa, Skellefteåssa ja Piteåssa. Se on johtava tekninen yliopisto, joka toimii läheisessä yhteistyössä yhteisön ja  ympäristön kanssa tukien näiden kestävää kehitystä. Tutkimustyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä monikansallisten yritysten ja muiden kansainvälisten yliopistojen kanssa.

Tromssan Yliopisto perustettu vuonna 1968, ja avattu vuonna 1972, on yksi Norjan kahdeksasta yliopistosta, ja on Pohjois-Norjan suurin tutkimuslaitos- ja oppilaitos. Sijainti tekee siitä luonnollisen paikan alueen luonnon, kulttuurin ja yhteiskunnan kehittämiseen. Pääpainotuksia ovat revontulien tutkimus, avaruustiede, kalastus, bioteknologia, kielitieteet, monikulttuuriset yhteiskunnat, Saamelais kulttuuri, telelääketiede,epidemiologia sekä erilaiset arktiset tutkimushankkeet.

bottom of page